Voorwaarden retourrecht

Retourrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (b.v. per brief, fax, e-mail) of – wanneer de producten voor de deadline worden geleverd - ook door het terugsturen van de producten annuleren. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor vervulling van onze informatieverplichting conform artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 paragraaf 1 en 2 EGBGB alsmede onze verplichtingen conform § 312 g, paragraaf 1, regel 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om te annuleren. De herroeping moet gestuurd worden aan:

TROTEC® CV
Klein Siberiestraat 1C
B-3900 Overpelt
Fax: +32 11 403857
E-mail: online-be@trotec.com

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping zijn de aan beide zijden ontvangen prestaties terug te geven en indien noodzakelijke voordelen (b.v. rente) terug te geven. Kunt u ons de ontvangen prestatie alsmede gebruiken (b.v. gebruiksvoordelen) niet of gedeeltelijk niet of alleen in een verslechterde toestand teruggeven respectievelijk uitdelen, dan dient u ons te compenseren. Voor de verslechtering van het product en voor het gebruik dient u schadevergoeding te betalen voor zover het gebruik of de verslechteringen op de omgang met het product terug te voeren is, die verder reiken dan de eigenschappen en het testen. Voor waardebetalingen moet u alleen schadevergoeding betalen als u de producten heeft gebruikt om een manier die verder gaat dan het testen van de eigenschappen en de werking. Onder „het testen van de eigenschappen en de werking“ verstaat men het testen en uitproberen van de respectievelijke producten zoals dat normaal gesproken in een retail-winkel mogelijk en gebruikelijk is. Pakket vervoerbare producten dienen op ons risico te worden geretourneerd. U dient de kosten voor de retourzending te betalen, wanneer de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten en wanneer de prijs van de terug te sturen producten niet hoger is dan 40 Euro of als u bij een hogere prijs van de producten ten tijde van de herroeping noch niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heeft aangegeven. Anders is de retourzending voor u kostenloos. Producten die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen voor de terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen uitgevoerd worden. De termijn begint voor u met de verzending van de herroeping of situatie, voor ons met het ontvangen hiervan.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Opmerking tot de wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Volgens § 312d paragraaf 4 BGB bestaat het herroepingsrecht, zolang er niet een andere is bestemd, o.a. niet bij verkoop op afstand

  1. voor de levering van producten, die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk op de persoonlijke behoefte zijn afgestemd (...),
  2. voor de levering van audio- of video-opnamen of software, voor zover de geleverde opslagmodule door de gebruiker niet ontzegeld/geopend is, (...)


TROTEC CV
Klein Siberiestraat 1C
B-3900 Overpelt
Telefon: +32 11 393270
Fax: +32 11 403857
E-Mail: info-be@trotec.com
Internet: http://www.trotec24.nl

TROTEC CV, KVK 0568919945 Rechtbank Limburg, vertegenwoordigd door de complementair, TROTEC International GmbH,HRB 13453 Registergericht: Rechtbank Aachen, deze vertegenwoordigd door de directeuren: Detlef von der Lieck, Alexandra Goertz

Productinfo:

+32 11 393270

Ma. t/m. Vr.: 8:00 – 17:00 uur

E-Mail: online-be@trotec.com

Gebruik ons contactformulier

Adres:

Klein Siberiestraat 1C

B-3900 Overpelt

U kunt Trotec bereiken via de email: store.overpelt@trotec.com en telefonisch +32 (0) 11393270